Produkcja i realizacja eventów.
Obsługa techniczna i wynajem sprzętu eventowego.

KONTAKT

PRObrand Sp. z o.o.

601 511 303

ul. Postępu 11

Warszawa, Mokotów, 02-676

Polska

Probrand Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 02-676 przy ul.Postępu 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000245513, NIP: 107-00-04-564, REGON: 140310255,
kapitał zakładowy: 300 000 zł.