Produkcja i realizacja eventów.
Obsługa techniczna i wynajem sprzętu eventowego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dokładamy starań, by dane osobowe naszych klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

 

Polityka przetwarzania danych osobowych w firmie Probrand Sp. z o.o., zwana „polityką prywatności”

 

I. Postanowienia ogólne

Celem niniejszego dokumentu jest określenie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów i potencjalnych klientów PRObrand, ze stroną internetową dostępną pod adresem probrand.pl .

Administratorem danych osobowych klientów i potencjalnych klientów jest Probrand Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Postępu 11, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000245513, NIP: 107-00-04-564, REGON: 140310255.

Dane osobowe klientów i potencjalnych klientów przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.

 

II. Cel zbierania danych osobowych oraz ich zakres

Dane osobowe klientów zbierane są do celów związanych z przygotowaniem oferty, realizacji zamówienia, udzielania porad technicznych, do celów statystycznych oraz księgowych, na wypadek ewentualnego dochodzenia roszczeń - prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową.

Dane o których mowa w punkcie 1. i 2. to w szczególności imię i nazwisko, dane adresowe, adres email, numer telefonu, a także inne dane przekazane przez klienta bądź potencjalnego klienta celem przygotowania oferty bądź realizacji usługi.

Dane osobowe klientów i potencjalnych klientów nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Probrand nie wysyła newsletterów.

 

III. Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Witryna probrand.pl wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych,  w tym do monitorowania ruchu na stronie.

Wchodząc na stronę klient bądź potencjalny klient jest informowany o tym fakcie komunikatem

i ma możliwość zablokowania plików cookies w menu przeglądarki.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień cookies oznacza, że ciasteczka będą zapisane w pamięci urządzenia.

 

IV. Prawa i obowiązki Probrand.

Probrand może, na podstawie oddzielnej umowy, powierzyć dane osobowe o których mowa w niniejszym dokumencie, podmiotom współpracującym z Probrand, w tym:

- podmiotom świadczącym usługi IT, w tym hostingu

- podmiotom świadczącym usługi księgowe

- podmiotom świadczącym usługi kurierskie, przewozowe, magazynowe

oraz

- podmiotom spełniającym rolę podwykonawców w zakresie realizacji usług.

Powierzenie danych osobowych innym podmiotom odbywa się tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

 

V. Prawa klienta bądź potencjalnego klienta

 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), klientowi lub potencjalnemu klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Probrand, a także Zaufanych Partnerów:

-  prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

-  prawo żądania sprostowania danych

-  prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

-  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

-  prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

-  prawo do wycofania zgody, jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, jeżeli dane klienta są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi).

Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich dyspozycji i przesłanie ich na adres e-mail: biuro@probrand.pl

 

 VI. Procedura bezpieczeństwa

Administrator danych osobowych posiada wewnętrzne procedury tzw. „Procedura bezpieczeństwa” mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz określenie działań w przypadku wycieku tychże.

Wszelkie sygnały o nieprawidłowościach winny być zgłaszane na adres biuro@probrand.pl

 

Probrand Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 02-676 przy ul.Postępu 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000245513, NIP: 107-00-04-564, REGON: 140310255,
kapitał zakładowy: 300 000 zł.