Produkcja i realizacja eventów.
Obsługa techniczna i wynajem sprzętu eventowego.

PROdukcja i realizacja eventów

PROfesjonalizm w kreacji i realizacji eventów gwarantuje Państwu wysoką jakość.

Zaprojektujemy i wyprodukujemy każde wydarzenie - od małej konferencji, po widowisko dla tysięcy widzów.
Na Państwa życzenie znajdziemy odpowiednią lokalizację, stworzymy scenariusz eventu i zrealizujemy event.
W pracy kreatywnej bazujemy nie tylko na naszym sprzęcie, ale przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu eventowym naszych ekip.

Probrand Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 02-676 przy ul.Postępu 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000245513, NIP: 107-00-04-564, REGON: 140310255,
kapitał zakładowy: 300 000 zł.