Produkcja i realizacja eventów.
Obsługa techniczna i wynajem sprzętu eventowego.

WYPOŻYCZALNIA 
Realizujecie Państwo eventy we własnym zakresie i potrzebujecie uzupełnić swoją ofertę profesjonalnym sprzętem?
 
Oferujemy w przyjaznych cenach wynajem nagłośnienia, oświetlenia i multimediów.
Zapraszamy do naszej wypożyczalni. 
WYNAJEM SPRZĘTU - KONTAKT:

PRObrand Sp. z o.o.

dariusz.letkiewicz@probrand.pl

601 511 303

ul. Postępu 11

Warszawa, Mokotów, 02-676

Polska

Probrand Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 02-676 przy ul.Postępu 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000245513, NIP: 107-00-04-564, REGON: 140310255,
kapitał zakładowy: 300 000 zł.